Privacy Privacy

Alles wat u bespreekt tijdens de behandeling is vertrouwelijk.De kinderdiëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking. Alleen na uw toestemming wordt contact opgenomen met andere zorgverleners als dit in het belang is van uw kind.

 

Wet bescherming persoonsgegevens

De kinderdiëtistenpraktijk van Brenda Glas, Consultancy in kindervoeding gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van jouw of je kind. De 

Kinderdiëtistenpraktijk houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens (wbp).

 

Je gegevens/  de gegevens van uw kind worden uitsluitend gebruikt voor:

- het kunnen beantwoorden en/of het kunnen behandelen van uw vragen en/of opmerkingen 

- het kunnen uitvoeren van overige werkzaamheden/diensten die direct met de kinderdietsitenprakijk of uw gegevens te maken hebben

- het u op welke wijze dan ook op de hoogte kunnen stellen van informatie die wij voor u belangrijk achten

 

Privacyverklaring

brendaglas03
symbolen dieetadvies, zwangerschap, kinderen
mobiel
Email