Vergoedingen Vergoedingen

Vergoeding

De praktijk heeft  met de zorgverzekeraars een contract. De kosten voor het dieetadvies worden voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering door zorgverzekeraars waar de praktijk een contract mee heeft. Gemiddeld komt dit overeen met 4-6 consulten bij de (kinder)diëtist. Dit valt niet onder uw eigen risico. Vanuit de aanvullende verzekering kan extra uren vergoed worden. In de gedeclareerde behandeltijd wordt ook de tijd dat nodig is voor het opstellen van een individueel dieetvoorschrift berekend.


Voor vergoeding van een dieetadvies is (mogelijk) een verwijzing van een arts of specialist noodzakelijk. Als de consulten bij de (kinder)diëtist niet vergoed worden door de zorgverzekeraar hanteert Brenda Glas, Consultancy in kindervoeding voor het voedings- en/of dieetadvies het tarief van €22,50 per kwartier. 

 

Declareren 

Brenda Glas, Consultancy in kindervoeding declareert de consulten die voor vergoeding in aanmerking komen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. De facturen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden per email verstuurd. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.

brendaglas03
symbolen dieetadvies, zwangerschap, kinderen
mobiel
Email