Vergoedingen Vergoedingen

Voor vergoeding van een dieetadvies is (mogelijk) een schriftelijke verwijzing van een arts of specialist noodzakelijk. De kosten voor het dieetadvies worden voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Gemiddeld komt dit overeen met 4-6 consulten bij de (kinder)diëtist. Dit valt niet onder uw eigen risico. Vanuit de aanvullende verzekering kan extra uren vergoed worden. In de gedeclareerde behandeltijd wordt ook de tijd dat nodig is voor het opstellen van een individueel dieetvoorschrift berekend.

.

brendaglas03
symbolen dieetadvies, zwangerschap, kinderen
mobiel
Email